Belastingen 2019, Wet DBA

De Wet DBA wordt vervangen door een nieuwe wet. Bij een laag tarief (waarschijnlijk tussen 15 en 18 euro per uur) in combinatie met een langere duur van de overeenkomst (langer dan drie maanden) of in combinatie met het verrichten van reguliere bedrijfsactiviteiten, is altijd sprake van een arbeidsovereenkomst. Dit lijkt niet alleen beperkt tot een arbeidsovereenkomst in fiscale zin. Vanaf een hoog tarief (waarschijnlijk 75 euro per uur) in combinatie met een korte duur van de overeenkomst (korter dan een jaar) of in combinatie met het niet verrichten van reguliere bedrijfsactiviteiten, wordt een opt out uit de loonheffingen ingevoerd. Voor zelfstandigen boven het ‘lage tarief’ wordt een ‘opdrachtgeversverklaring’ ingevoerd, die opdrachtgevers kunnen verkrijgen door het invullen van een webmodule. De opdrachtgeversverklaring geeft de opdrachtgever zekerheid vooraf van vrijwaring van loonheffingen, tenzij blijkt dat de webmodule niet naar waarheid is ingevuld. Via een wetswijziging moet de gezagsverhouding voortaan meer worden getoetst aan materiële dan aan formele omstandigheden.