Belastingen 2019, Vennootschapsbelasting

Tarief vennootschapsbelasting

Het Vpb-tarief wordt stapsgewijs verlaagd van 25 procent naar uiteindelijk 21 procent (2019: 24 procent, 2020: 22,5 procent en 2021: 21 procent). Het lage tarief voor het tariefopstapje (in 2017 voor belastbare winst tot 200.000 euro) gaat met dezelfde stappen omlaag van 20 procent naar uiteindelijk 16 procent (2019: 19 procent, 2020: 17,5 procent en 2021: 16 procent).

Tariefopstapje in de vennootschapsbelasting blijft 200.000 euro

De aangekondigde verlenging van het tariefopstapje in de Vpb gaat niet door waardoor het tariefopstapje 200.000 euro blijft. In het belastingplan 2017 was voorgenomen dit tariefopstapje te verhogen tot 350.000 euro.

 

Beperking van de verliesverrekeningstermijn

Momenteel is een verlies in de vennootschapsbelasting negen jaar voorwaarts verrekenbaar. De voorwaartse verliesverrekening wordt beperkt tot zes jaar. De achterwaartse verliesverrekening blijft één jaar.