Heeft u hulp nodig bij uw administratie?

Bel ons direct op 0174 – 22 11 81 of stuur een e-mail d.m.v. het contactformulier

Administratiekantoor, belastingen, Westland, Wateringen

Tarieven inkomstenbelasting – box 1

De inkomstenbelastingtarieven worden beperkt tot twee schijven. Een lage tariefschijf van 36,93 procent voor inkomen tot en met 68.600 euro en een hoge tariefschijf van 49,5 procent voor inkomen daarboven. Het aangrijpingspunt voor het toptarief wordt bevroren op 68.600 euro.

Alle aftrekposten naar basistarief

In 2020 wordt het aftrektarief van alle aftrekposten gelijkgetrokken met het aftrektarief van de hypotheekrente. Dit tarief wordt in vier jaar met 3%-punt per jaar afgebouwd naar het basistarief van uiteindelijk 36,93 procent, zie ook hieronder.

Zelfstandigenaftrek omlaag

De zelfstandigenaftrek wordt vanaf 2020 jaarlijks lager, totdat deze in 2028 uitkomt op € 5.000. De arbeidskorting en de algemene heffingskorting gaan de komende jaren omhoog. De meeste zelfstandigen gaan er daarom nog steeds op vooruit, zeker de eerste jaren.

 

 

 

 

Hypotheekrenteaftrek

De hypotheekrenteaftrek wordt vanaf 2020 versneld afgebouwd. Het percentage waartegen de rente wordt afgetrokken gaat vanaf 1 januari 2020 in vier stappen van drie procentpunt omlaag tot uiteindelijk het tarief van 36,93 procent in 2023.

Eigen woningforfait

Het eigenwoningforfait wordt met 0,15 procent verlaagd. Op basis van de nu geldende regels wordt de bijtelling van het eigenwoningforfait (grotendeels) verminderd tot nul bij geen of een beperkte eigenwoningschuld (de ‘wet Hillen’). Deze regeling wordt in dertig jaar gefaseerd afgeschaft. Daardoor blijft u belasting over het eigenwoningforfait betalen, ook bij een afgeloste eigen woning.

Aftrekpost voor scholingskosten

De fiscale aftrekpost voor scholingskosten wordt vervangen door een individuele leerrekening voor alle Nederlanders die een startkwalificatie hebben behaald.

Tarief inkomstenbelasting – box 2

Het box 2-tarief gaat gefaseerd omhoog van 25 procent via 27,3 procent in 2020 naar 28,5 procent in 2021.

Box 3 – heffingsvrij vermogen

De vermogensrendementsheffing gaat omlaag. Het vrijgestelde bedrag wordt verhoogd van 25.000 tot 30.000 euro. Voor partners wordt dit dus 60.000 euro.