Bachelor of BA

Ter kennisgeving inzake opleidingsgraad, behaalde titel

 

Als gevolg van een aanpassing in de wetgeving, per 1 januari 2014,  is de behaalde titel behaald bij zijn opleiding van onze senior, de heer S.R. Feenstra, aangepast van baccalaureus (bc.),  naar Bachelor of Business Administration, ook genoemd Master of Business.